klaramiss

Klara na miss :)

Współpraca prawników z przedsiębiorstwami

w dniu 22 marca 2016

Według statystyk duża większość krajowych przedsiębiorców nie korzysta z profesjonalnych usług prawniczych. W takich firmach najważniejsze dokumenty sporządzane są przeważnie przez wydelegowanych do tych prac wewnętrznych pracowników. Zlecanie czynności prawnych osobom nie mających właściwego doświadczanie jest bardzo niepewne, ponieważ nieprawidłowo stworzona umowa może w efekcie sporo kosztować. To właśnie zabezpieczenie się przed możliwością pojawienia się takiego scenariusza jest podstawowym powodem do nawiązania systematycznej współpracy z doświadczonym prawnikiem, który będzie w pełni odpowiadać za wszelkie sprawy prawne w firmie.

Radcy współpracujący w stałym ciągu z przedsiębiorcami mają przeważnie określony szeroki zakres uprawnień. Do ich głównych obowiązków należy na przykład tworzenie umów, analizowanie w odniesieniu prawnym projektów umów jak i gruntowne analizowane ważnych dokumentów spływających do firmy. Dbają oni o jakość merytoryczną tworzonych postanowień, ich specjalistyczna wiedza kluczowa jest przy sporządzaniu opinii z dziedziny prawa. Doskonała znajomość prawa przydatna jest przy pertraktacjach oraz działaniach przedsądowych. Niejednokrotnie jakże ważny jest ich udział w przewodach natury egzekucyjnej. One mogą mieć miejsce w każdym przedsiębiorstwie. Specjaliści kooperujący na stałe z przedsiębiorstwami mają o nich dobrą wiedzę, która pozwoli szybko orientować się w ich wszystkich sprawach. Dzięki tej wiedzy mogą oni bardzo szybko przeprowadzać tak złożone czynności jak m.in. przekształcanie, zakładanie czy też komasowanie spółek, rejestrowanie zmian w KRS. Postępowanie naprawcze lub upadłościowe również wykonywane są pod ich okiem.

Adwokaci parający się świadczeniem usług prawnych dla przedsiębiorstw mają olbrzymią wiedzę z różnych dziedzin prawa. Na główny plan wysuwają się tu umiejętności z obszaru prawa handlowego, prawa gospodarczego a także prawa pracy. Znamienna jest też znajomość najważniejszych zagadnień z dziedziny obrotu nieruchomościami czy ubezpieczeniami społecznymi. Z tego rodzaju sprawami najczęściej zamierzają się ludzie biznesu.

Reklamy

%d blogerów lubi to: